OUR TEAM
POST HOLDERS
SANPRIT NAYAN
CONVENER
KALPESH BANSAL
CO-CONVENER
ARUN SURI
CO-CONVENER

Sai Pawan SN
Gen Sec

Mayank Gupta
Core Team Advisor

Sai Summant
Core Team Advisor
MARKETING
Varun Maheshwari
Neelanchal Khelwar
Jayant Chauhan

Ujjawal Khare

Umed Singh
INTERNAL PUBLICITY
Ravi Prakash Yadav
Surendra Meena
Shubham Kureel

Rishabh Agarwal

Paras Singh Chauhan

Keval Mehta
PUBLICITY
Mohit Sharma
Utsav Gandhi
Surya Prakash
EVENTS
Apurv Goel
Pankaj P N Jarha
PR
Shivansh Tripathi
Thakur Aditya Kumar
TECHNICAL
Vedant Agnihotri
Web-Development
Utkarsh Sinha
Web-Development
Mukesh Deogne
Web-Development

Sachit Maurya
App-Development
LOGISTIC AND OPERATION
Guna Sai
Ashutosh Meena
Avinash Kumar

Adarsh Sonkar

Ankit Meena
CREATIVE TEAM
Piyush Bhardwaj
Ayush Shukla
Piyush Priyadarshi

Rohit Verma

Pushkin Arora

Aishwarya Sharma
HOSPITALITY
Parijat Pushpam
Pratik Kumar
SECURITY
Prabhat Kumar